Photo-Physical Chemistry Laboratory

Department of Chemistry, Graduate school of Science

Nagoya University 

 

連絡先:

〒464-8602

名古屋市千種区不老町

名古屋大学大学院理学研究科

物質理学専攻(化学系)

教授 菱川 明栄

hishi@chem.nagoya-u.ac.jp

 1. 17/09/11 NEWS 更新

 2. 17/09/11 論文リスト更新

 3. 17/08/30 発表リスト 更新

 4. 17/08/23 論文リスト 更新

 5. 17/07/14 講義資料 更新

 6. 17/07/10 論文リスト 更新

 7. 17/07/10 講義資料 更新

 8. 17/07/07 発表リスト 更新

 9. 17/07/03 講義資料 更新

 10. 17/06/28 発表リスト 更新

名古屋大学 光物理化学研究室

     English

 1. 17/09/07 原子衝突学会第42回年会に参加しました。

 2. 17/09/05 Chem. Lett. 誌に論文を発表しました。

 3. 17/06/08   橋ヶ谷さんがベストポスター賞を受賞しました。

 4. 17/06/07 第33回化学反応討論会を開催しました(〜6/9)。

 5. 17/04/17 名大トピックスに記事が掲載されました。

 6. 17/04/07 研究室新歓を行いました。

 7. 17/04/03   新4年生が加わりました。

 8. 17/03/27   原子衝突セミナーに参加しました。

 9. 17/03/27   名古屋大学卒業式が行われました。

 10. 17/03/16 塚崎さんの送別会を行いました。

 11. 17/03/06 化学科特別実験報告会が行われました。

 12. 17/03/01 SACLA(SCSS+)で実験を行いました。

 13. 17/02/08 統合物質機構第2回国内シンポジウムに参加しました。

 14. 17/01/19   Phys. Chem. Chem. Phys. 誌に論文を発表しました。

 15. 17/01/10 パリティ(丸善)に記事が掲載されました。

 16. 17/01/09   日本分光学会遠紫外分光部会で招待講演を行いました。

更新日 : 2017/09/11

大学院理学研究科物質理学専攻(化学系)

What’s Newhttps://www.facebook.com/ppclab.nagoya/
過去のNEWSNews_archive.html